USC Salkehatchie Athletics

Basketball vs Allegany